info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Какво предлагаме?

 Ние Ви предлагаме:

Индивидуална подготовка по Математика и литература, съобразена с психо-интелектуалните особености на отделния ученик. Провежда се в модулни курсове от групи до 10 ученика.

    I - ви модул: Диагностика на знанията и попълване на пропуските в изходния материал.
    II - ри модул: Изпреварващо обучение, систематизация на наученото.
    III - ти модул: Надстроечен материал, спаринг тестове, проиграване на изпитни ситуации.

Консултативен пункт за кратковременна и инцидентна помощ по математика, литература, химия, физика, география, биология за ученици от 5. - 12. клас.

Навременно формиране на умения за решаване на общообразователни и специализирани тестове, които се прилагат във всички степени на модерното образование.

Нашият ангажимент :

    Да учим детето на всичко, което изисква инструментариума за "отсяване" на кандидатите в конкурсните изпити и да гарантираме успех над Много добър (5).

    Още в хода на обучението да ви казваме с точност до 0,25 колко ще изкара на изпита.
    Да ви посочваме причините за евентуалното "препъване" по пътя към успеха.

Вашият ангажимент :

    Да не допускате ученика да идва без опит за изпълнение на всяка възложена домашна работа.
    Да ни съдействате за преодоляване на проблемите възникнали в организацията на целите за самоподготовка.
    Да не споделяте моментните прояви на интелектуална ленност и да подкрепяте предприетите от нас мерки за преодоляване на характерните за възрастта разсеяност, разконцентрираност, неспособност за подържане на устойчиво внимание.

     
    Актуалната Информация за хода на обучението в Школа Иванови по предмети можете да прочетете от тук.