info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

За школата

Досегашната успеваемост на нашите ученици, е най-красноречиво доказателство за нашите възможности.


Всяка година:
Немска гимназия > 30 ученика;
Първа английска гимназия > 20 ученика;
Френска гимназия > 25 ученика;
Испанска гимназия > 25 ученика;


Американски колеж сред първите 50, които се приемат.
Всеки ученик преминал през нашето обучение, може да избира между най-елитните училища в София.


Три са гаранциите за вашия успех:
Професионализмът на нашите преподаватели;
Своевременното започване на занятията;
Методиката, по която се извършва обучението;


Актуалната Информация за хода на обучението в Школа Иванови по предмети можете да прочетете от тук.