info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Другите за нас

назад

Формират характери

Катя Лазарова, 
председател на училищното настоятелство на Първа английска гимназия 

Над една трета от новоприетите ученици в гимназията ни идват от школата. Там формират характери. Школата е за избрани деца, които могат да издържат на напрежението и изискванията. Но дава невероятен шанс. Иванов е съхранил истинските ценности на образованието, на които е бил научен като дете. Това са дисциплина, добри учители и големи изисквания.