info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Другите за нас

назад

Учат как се учи

Доц. Лилия Райчева,
член на СЕМ
 

Не само подготвят децата за изпитите, но ги мотивират да искат все повече от себе си.Но най-важното е, че ги учат как да учат. Моят син в момента е ученик в Немската гимназия и обучението му при Иванови го научи да организира времето си и като гимназист.