info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Актуални новини

назад

СКАЙП КОНСУЛТАЦИИ 2019

ШКОЛА ”ИВАНОВИ” предоставя безплатни SKYPE консултации по изпълнение на програмата за лятната ваканцияна 2019год.

І.МЕХАНИЗЪМ за реализиране на безплатните SKYPE консултации:

 

1.Ученикът, желаещ да се възползва от предоставената допълнителна услуга, трябва да добави към своите Skype-Контакти следните SKYPE-абонати:

 

- За провеждане на Skype-консултация по  математика      -     matematika.evrostar

 

2.Ученикътсе идентифицира по следния начин:

При добавяне на горепосочените Skype-абонати, вместо“Здравейте, - - - - -  ! Позволих си да ви добавя като абонат. - - - - -“ се записва следния текст:

За провеждане на консултацията по МАТЕМАТИКА - да изпише своите Име и Фамилия и клас.

 

Пример:

вместо“Здравейте, - - - - -  ! Позволих си да ви добавя като абонат. - - - - -“

Да се попълнят необходимите данни в автоматично-зададеното съобщение и да се напише следния текст :

Здравейте, matematika.evrostar! Позволих си да ви добавя като абонат. MaxMustermann  ( примерно...Иван Георгиев,6  клас)

 

ІІ.В  SKYPE консултацията се допускат ученици притежаващи микрофон и видео връзка.

 

ІІІ.При проблеми търсете  GSM 0888 948 406; 0888 960 115; 0889624964

IV. ГРАФИК

Сряда: 13:00 - 14:00

Четвъртък: 13:00 - 14:00

Петък: 13:00 - 14:00