info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Актуални новини

назад

V и VI кл Планирано специализирано обучение по МАТЕМАТИКА и БЕЛ

На вниманието на учениците от  ШКОЛА” ИВАНОВИ”, които през учебната 2018/2019 година ще бъдат в V и VI клас

 

На 22.09 от 8.30 до около 16.00 започва провеждане на планираното специализирано обучение по МАТЕМАТИКА и БЕЛ.

 

1. Специализираното обучение се реализира в два модула: 

Първи модул: Самостоятелно изпълнение на поръчаната самостоятелна работа през лятната ваканция. За успешното решаване на подбраните задачи е осигурена безплатна Skype консултация по график, оповестен в сайта на училището.Тази екстра, дава възможност на всеки ученик да се справи успешно с възникнали затруднения. 

Втори модул: Надграждащо обучение с изпреварващо преподаване на учебния материал за съответния клас. 

Условие за ефективността на втория модул е успешното изпълнение на първия модул. 

 

2. Обучението се провежда в групи, сформирани според ниво на знания. 

 

3. Учениците трябва да се явят на 22.09.18г. (събата) в 8,30 в училището като носят : 

- Изпълнената на хартиен носител самостоятелна работа по математика и БЕЛ обявена в  програмата за самоподготовка през лятната ваканция. 

- Тетрадки (голям формат) 2бр. - по МАТЕМАТИКА и БЕЛ; 

- Листовки 

 

4. Обучението завършва, когато сме се убедили, че предвиденият за деня учебен материал е усвоен от ученика.

 

5. Таксата за обучението за 22.09 и 29.09 е в размер на 80 лв.

 

УСПЕХ НА ВСИЧКИ, КОИТО СА РЕШИЛИ ДА СТАНАТ ЧАСТ ОТ