info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Актуални новини

назад

За учениците от Школа „Иванови”

                  1. Първото занятие за  5-ТИ и 6-ТИ КЛАС  за новата учебна година 2017/ 2018  ще се проведе на 23.ІХ. (събота). Учениците да се явят в   8,30 часа.

УЧЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ:

- Хартиените носители на които са изпълнени задачите за самоподготовка през лятото, според програмата обявена  в сайта на „Евростар”  .

- Принтираните от сайта листовки по математика, по които се изпълнява програмата за самоподготовка през лятото .

- Нови работни тетрадки по БЕЛ и Математика - ( голям формат А4, минимум 80 листа)

- Малка папка-класьор с 10 празни папки-джоб и 10 празни карирани листове.

СЦЕНАРИЙ ПО КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕТО:

Занятията се провеждат веднъж седмично -  в събота. Те започват в 8,30 часа с рекапитулационен доклад на учителите пред учениците. В рамките на около 30 мин. учителите ясно формулират съдържанието на обучението за деня и въпросите по които учениците ще бъдат изпитвани в края на учебния ден. По време на рекапитулационния доклад,  всеки учител съобщава мнението си за успеваемостта на всеки ученик от предишното занятие.

Учениците се обучават в групи от 8-10 човека сформирани според ниво на знанията. Периодично се извършва прегрупиране  в зависимост от показания успех

Учебният час е с времетраене от 1,5 астрономически часа. Целта на това времетраене е да се изработи рефлекс за устойчиво внимание. Това, наред с мозъчната атака приложена по време на час, е един от начините да се преборим с характерната за възрастта  разсеяност, разконцентрираност, неспособност да се слуша с разбиране. Следва междучасие от 20 минути след което блок от 1,5 астрономически часа. Така редувайки блок от 1,5 астрономически часа с  почивка се стига до 15,00 часа, когато започва изпитване на учениците от учителите в присъствието на Иванови.

Съботното обучение завършва, когато сме се уверили, че планираният за научаване материал е усвоен от всеки отделен ученик. Ако по време на изпитването се констатира, че съответният  ученик не е усвоил планирания материал, той остава на принудително доучване докато не покаже, че материалът  е научен. Тъй като краят на съботното обучение  не е фиксиран и зависи от това дали ученикът е усвоил преподаденото, за да се избегне излишно губене на време на родителите, 20 минути преди ученикът да приключи се обажда на родителя си да дойде да го посрещне.   

Ученици, които сами се прибират вкъщи се задължават преди тръгването да звъннат  на родителя, съобщавайки края на обучението. Ако всичко е наред с усвояването, съботното обучение приключва около 16,00  часа.

Обучението през месец септември включва 2 съботи – 23.09 и 30.09, което се равнява на 17 учебни часа. Таксата е 70 лв. Таксата се внася на 23.09.2017г. 

 

2. От 9,00 ч на 23.09.17г. ще се проведе родителска среща.