info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Актуални новини

назад

Начало на учебната 2017/18 година за учениците от ЧСЕУ Евростар

Началото на учебната година за учениците от ЧСЕУ „Евростар” е 15. ІХ. 2017г.

Учениците следва да се явят в училище в 8,45 ч. Начало на тържеството за откриване на учебната година- 9,00 ч. Край на учебния ден – 15, 00 часа.

УЧЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ:

- Хартиените носители, на които са изпълнени задачите за самоподготовка през лятото, според програмата, обявена  в сайта ни в раздел „Учебни материали”.

- Принтираните от сайта листовките по математика, по които се изпълнява програмата за самоподготовка през лятото.

- Нови работни тетрадки за всеки  предмет от програмата  - ( голям формат А4, минимум 80 листа) ;
- Малката папка-класьор с празни папки-джоб, празни карирани листове.

 ВИЖ ПРОГРАМА за 15.09.2017