info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Актуални новини

назад

01.09.2017г. Планирано специализирано обучение по МАТЕМАТИКА и БЕЛ

Планирано специализирано обучение по МАТЕМАТИКА и БЕЛ, в периода от 1.09. до 14.09.2017 год. (всеки ден) от 8:30 часа.

 

На вниманието на учениците от ЧСУ „ЕВРОСТАР” И ШКОЛА” ИВАНОВИ”, които през учебната 2017/2018 година ще бъдат в 7 клас

В периода от 1.09. до 14.09.2017 год. (всеки ден) от 8:30 до около16:30 часа ще се проведе планираното специализирано обучение по МАТЕМАТИКА и БЕЛ.

 

1. Специализираното обучение се реализира в два модула: 

Първи модул: Самостоятелно изпълнение на поръчаната самостоятелна работа през лятната ваканция. За успешното решаване на подбраните задачи е осигурена безплатна Skype консултация по график, оповестен в сайта на училището.Тази екстра, дава възможност на всеки ученик да се справи успешно с възникнали затруднения. 

Втори модул: Надграждащо обучение с изпреварващо преподаване на учебния материал за 7 клас. 

Условие за ефективността на втория модул е успешното изпълнение на първия модул. 

 

2. Досегашното участие в Skype консултациите показа, че има ученици, които недооценяват ролята на първия модул. Напомняме, че

на 1.09. учениците трябва да представят на съответния хартиен носител изпълнените задачи по МАТЕМАТИКА и БЕЛ, поръчани в програмата за самоподготовка през лятната ваканция. Същите се предоставят за проверка от преподавателите с цел персонална диагностика на изпълнението с оглед на последващото надграждащо обучение. 

3. Обучението от 1.09. до 14.09. се провежда в групи, сформирани според ниво на знания. 

Тези ученици, които не са изпълнили успешно първия модул, ще попаднат в група, в която шансовете за успех са далеч от 100% гаранция . 

 

4. Учениците трябва да се явят на 1.09.17г. (петък) в 8:30 в училището като носят : 

- Изпълнената на хартиен носител самостоятелна работа по математика и БЕЛ обявена в  програмата за самоподготовка през лятната ваканция. 

- Тетрадки (голям формат) 2бр. - по МАТЕМАТИКА и БЕЛ; 

- Текста на произведението „Немили-недраги“ от Иван Вазов. 

- Граматични компаси №№ 1,2, 3. 

- Сборник по математика за 7 клас (издателство Коала Пресс) 

- Листовката по математика „ТРЕНИРОВЪЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7    КЛАС ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ 2017г“ 

- Спортен екип с подходящи за спорт обувки. (По време на почивките с всички ученици ще се провежда организиран спорт. Участието в спортните занимания е задължително, заради необходимостта от адекватна кондиция по време на занятията по МАТЕМАТИКА и БЕЛ.) 

 

 5. Обучението завършва, когато сме се убедили, че предвидения за деня учебен материал е усвоен от ученика.

6. Таксата за обучението за 14 дни в размер на 490 лв. трябва да бъде платена до 3.09.2017 година в касата на училището. В таксата са включени : 

- преподаване в рамките на 110 учебни часа; 

- консултативен пункт след приключване на занятията с пожелан от ученика преподавател; 

- ежедневно замерване със специализиран инструментариум; 

- принудително доучване след 16:30 часа.(при необходимост) 

- спортни занимания

 

УСПЕХ НА ВСИЧКИ, КОИТО СА РЕШИЛИ ДА СТАНАТ ЧАСТ ОТ ОТБОРА НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ !