info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Актуални новини

назад

Skype консултации 2017

 

ЧСУ Евростарпредоставя безплатни SKYPE консултации по изпълнение на програмата з алятната ваканцияна 2017год.

І.МЕХАНИЗЪМ за реализиране на безплатните SKYPE консултации:

 

1.Ученикът, желаещ да се възползва от предоставената допълнителна услуга, трябва да добави към своите Skype-Контакти следните SKYPE-абонати:

 

- За провеждане на Skype-консултация по  немски език      -    deutsch.evrostar

- За провеждане на Skype-консултация по английски език  -    english.evrostar

- За провеждане на Skype-консултация по  математика      -     matematika.evrostar

- За провеждане на Skype-консултация по  БЕЛ                   -    bel.evrostar

2.Ученикътсе идентифицира по следния начин:

При добавяне на горепосочените Skype-абонати, вместо“Здравейте, - - - - -  ! Позволих си да ви добавя като абонат. - - - - -“ се записва следния текст:

 

А)        За провеждане на консултацията по ЧУЖД ЕЗИК - се изписва Име и Фамилияна ученика, кое нивое и в кой клас .

 

Пример:

вместо“Здравейте, - - - - -  ! Позволих си да ви добавя като абонат. - - - - -“

Да се попълнят необходимите данни в автоматично-зададеното съобщение и да се напише следния текст :

Здравейте, deutsch evrostar (english.evrostar)! Позволих си да ви добавя като абонат. MaxMustermann ( примерно ..Иван Георгиев,  ниво В1,  в 8 клас)

 

Б)        За провеждане на консултацията по МАТЕМАТИКА - да изпише своите Име и Фамилия и клас.

 

Пример:

вместо“Здравейте, - - - - -  ! Позволих си да ви добавя като абонат. - - - - -“

Да се попълнят необходимите данни в автоматично-зададеното съобщение и да се напише следния текст :

Здравейте, matematika.evrostar! Позволих си да ви добавя като абонат. MaxMustermann  ( примерно...Иван Георгиев,6  клас)

 

В)        За провеждане на консултацията по БЕЛ - да изпише своите Име и Фамилия и  клас.

 

Пример:

вместо“Здравейте, - - - - -  ! Позволих си да ви добавя като абонат. - - - - -“

Да се попълнят необходимите данни в автоматично-зададеното съобщение и да се напише следния текст :

Здравейте, bel.evrostar! Позволих си да ви добавя като абонат. MaxMustermann(примерно... Иван Георгиев,6  клас)

 

 

 

ІІ.В  SKYPE консултацията се допускат ученици притежаващи микрофон и видео връзка.

 

ІІІ.При проблеми търсете  GSM 0888 948 406; 0888 960 115; 0889624964

                                               

 

ІV.В публикувания тук ГРАФИК е отразено, в кой ден и час, по кой предмет ще има безплатна SKYPE консултация.

 

Предмет

Ден от седмицата

Час на провеждане

SKYPE  име

Телефoн за връзка

НЕМСКИ

понеделник

15,00 – 16,30

deutsch.evrostar

0898 494 833

 

четвъртък

15,00 – 16,30

deutsch.evrostar

0898 494 833

АНГЛИЙСКИ

вторник

9,00-10,30

english.evrostar

0899 543 879

 

петък

9,00-10,30

english.evrostar

0899 543 879

МАТЕМАТИКА

понеделник

10,00-   11,30

matematika.evrostar

0886214181

 

вторник

18,00-  19,30

matematika.evrostar

0888960115

 

сряда

10,00 -  11,30

matematika.evrostar

0887173635

 

четвъртък

10,00-   11,30

matematika.evrostar

0886214181

 

петък

10,00 -  11,30

matematika.evrostar

0887173635

БЕЛ

 вторник

18,00-19,30

bel.evrostar

0886163126

 

четвъртък

18,00-19,30

bel.evrostar

0886163126

 

 

Успешна работа !!!smileyyes