info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Актуални новини

назад

Начало на учебната 2016/17 година за учениците от ЧСОУ Евростар

Началото на учебната година за учениците от ЧСОУ „Евростар” е 15. ІХ. 2016г.

Учениците следва да се явят в училище в 8:45ч.                        

Начало на тържеството за откриване на учебната година - 9:00 ч. Край на учебния ден -15:45 часа.

 

УЧЕНИЦИТЕ ДА НОСЯТ:

- Хартиените носители на които са изпълнени задачите за самоподготовка през лятото, според програмата обявена  в сайта ни в раздел „Учебни материали”.

- Принтираните от сайта листовки по математика, по които се изпълнява програмата за самоподготовка през лятото.

- Нови работни тетрадки за всеки предмет от програмата  - ( голям формат А4, минимум 80 листа) ; тетрадка-речник по немски език, тетрадка- речник по английски език.

- Малката папка-класьор с празни папки-джоб, празни карирани листове.

        >> п р о г р а м а