info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Актуални новини

назад

Планирано специализирано обучение по МАТЕМАТИКА и БЕЛ (1.09.-14.09.2016)

Планирано специализирано обучение по МАТЕМАТИКА и БЕЛ, в периода от 1.09. до 14.09.2016 год. (всеки ден) от 8:30 часа.
 
На вниманието на учениците от ЧСОУ „ЕВРОСТАР” И ШКОЛА” ИВАНОВИ”, които през учебната 2016/2017 година ще бъдат в 7 клас:
 
В периода от 1.09. до 14.09.2016 год. (всеки ден) от 8:30 до около 15:30 часа, ще се проведе планираното специализирано обучение по МАТЕМАТИКА и БЕЛ.
 
1. Специализираното обучение се реализира в два модула: 
Първи модул: Самостоятелно изпълнение на поръчаната самостоятелна работа през лятната ваканция. За успешното решаване на подбраните задачи е осигурена безплатна Skype консултация по график, оповестен в сайта на училището.Тази екстра, дава възможност на всеки ученик да се справи успешно с възникнали затруднения. 
Втори модул: Надграждащо обучение с изпреварващо преподаване на учебния материал за 7 клас. Условие за ефективността на втория модул е успешното изпълнение на първия модул. 
 
2. Досегашното участие в Skype консултациите показа, че има ученици, които недооценяват ролята на първия модул. Напомняме, че на 1.09. учениците трябва да представят на съответния хартиен носител изпълнените задачи по МАТЕМАТИКА и БЕЛ, поръчани в програмата за самоподготовка през лятната ваканция. Същите се предоставят за проверка от преподавателите с цел персонална диагностика на изпълнението с оглед на последяващото надграждащо обучение. 
 
3. Обучението от 1.09. до 14.09. се провежда в групи, сформирани според ниво на знания. 
Тези ученици, които не са изпълнили успешно първия модул, ще попаднат в група, в която шансовете за успех са далеч от 100% гаранция. Skype консултациите продължават. Разумно е неучаствалите в Skype консултациите да вземат мерки. Опитът от минали години показва, че подобно безотговорно отношение, води към провал.
 
4. Учениците трябва да се явят на 1.09.16г. (четвъртък) в 8:30 в училището като носят : 
- Изпълнената на хартиен носител самостоятелна работа по математика и БЕЛ, обявена в  програмата за самоподготовка през лятната ваканция. 
- Тетрадки (голям формат) 2бр. - по МАТЕМАТИКА и БЕЛ; 
- Текста на произведението „Немили-недраги“ от Иван Вазов. 
- Граматични компаси №№ 1,2, 3. 
- Сборник по математика за 7 клас (издателство Коала Пресс) 
- Листовката по математика „ТРЕНИРОВЪЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 7 КЛАС ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ 2016г“ 
- Спортен екип с подходящи за спорт обувки. (По време на почивките с всички ученици ще се провежда организиран спорт. Участието в спортните занимания е задължително, заради необходимостта от адекватна кондиция по време на занятията по МАТЕМАТИКА и БЕЛ.) 
 
 5. Обучението завършва, когато сме се убедили, че предвидения за деня учебен материал е усвоен от ученика.
 
6. Таксата за обучението за 14 дни в размер на 490 лв. трябва да бъде платена до 3.09.2016 година в касата на училището. В таксата са включени : 
- преподаване в рамките на 110 учебни часа; 
- консултативен пункт след приключване на занятията с избран от ученика преподавател; 
- ежедневно замерване със специализиран инструментариум; 
- принудително доучване след 15:30 часа (при необходимост);
- спортни занимания; 
 
smileyУСПЕХ НА ВСИЧКИ, КОИТО СА РЕШИЛИ ДА СТАНАТ ЧАСТ ОТ ОТБОРА НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ! yes