info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Актуални новини

назад

Безплатни SKYPE - консултации

ЧСОУЕвростар” предоставя безплатни SKYPE -  консултации по изпълнение на програмата за лятната ваканция на 2016год.

 

 

І.МЕХАНИЗЪМ за реализиране на безплатните SKYPE консултации:

1.Ученикът, желаещ да се възползва от предоставената допълнителна услуга, трябва да добави към своите Skype-Контакти следните SKYPE-абонати:

 

- За провеждане на Skype-консултация по  немски език             deutsch.evrostar

- За провеждане на Skype-консултация по английски език        english.evrostar

- За провеждане на Skype-консултация по  математика              matematika.evrostar

- За провеждане на Skype-консултация по  БЕЛ                             bel.evrostar

 

2.Ученикът се идентифицира по следния начин:

При добавяне на горепосочените Skype-абонати, вместоЗдравейте, - - - - -  ! Позволих си да ви добавя като абонат. - - - - -“ се записва следния текст:

 

А)        За провеждане на консултацията по ЧУЖД ЕЗИК - се изписва Име и Фамилия на ученика, кое ниво е и в кой клас .

 

Пример:

вместо“Здравейте, - - - - -  ! Позволих си да ви добавя като абонат. - - - - -“

Да се попълнят необходимите данни в автоматично-зададеното съобщение и да се напише следния текст :

Здравейте, deutsch evrostar (english.evrostar)! Позволих си да ви добавя като абонат. MaxMustermann ( примерно ..Иван Георгиев,  ниво В1,  в 8 клас)

 

Б)        За провеждане на консултацията по МАТЕМАТИКА - да изпише своите Име и Фамилия и клас.

 

Пример:

вместо“Здравейте, - - - - -  ! Позволих си да ви добавя като абонат. - - - - -“

Да се попълнят необходимите данни в автоматично-зададеното съобщение и да се напише следния текст :

Здравейте, matematika.evrostar! Позволих си да ви добавя като абонат. MaxMustermann  ( примерно...Иван Георгиев,6  клас)

 

В)        За провеждане на консултацията по БЕЛ - да изпише своите Име и Фамилия и  клас.

 

Пример:

вместо“Здравейте, - - - - -  ! Позволих си да ви добавя като абонат. - - - - -“

Да се попълнят необходимите данни в автоматично-зададеното съобщение и да се напише следния текст :

Здравейте, bel.evrostar! Позволих си да ви добавя като абонат. MaxMustermann(примерно... Иван Георгиев,6  клас)

 

 

ІІ.В  SKYPE консултацията се допускат ученици притежаващи микрофон и видео връзка.

 

ІІІ.При проблеми търсете  GSM 0888 948 406; 0888 960 115; 0889624964

                                               

 

ІV.В публикувания тук ГРАФИК е отразено, в кой ден и час, по кой предмет ще има безплатна SKYPE консултация.

 

Предмет

Ден от седмицата

Час на провеждане

SKYPE  име

Телефoн за връзка

НЕМСКИ

вторник 

15,30 – 16,30

deutsch.evrostar

0898 494 833

 

сряда

15,30 – 16,30

deutsch.evrostar

0898 494 833

 

петък

15,30-   16,30

deutsch.evrostar

0898 494 833

АНГЛИЙСКИ

вторник

15,00 -  16,00

english.evrostar

0889624964

 

четвъртък

15,00 -  16,00

english.evrostar

0889624964

МАТЕМАТИКА

понеделник

15,00-   16,00

matematika.evrostar

0887173635

 

вторник

8,00- 9,00

matematika.evrostar

0886214181

 

сряда

15,00 -  16,00

matematika.evrostar

0887173635

 

четвъртък

8,30 -9,30

matematika.evrostar

0888960115

 

петък

8,00- 9,00

matematika.evrostar

0886214181

БЕЛ

 Всеки ден от 22.08.16 до 30.08.16

18,00-19,00

bel.evrostar

0886163126

 

 

Успешна работа !!! smiley