info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Актуални събития

Писмен изпит FCE PET и ΚΕΤ към British Council

дата на добавяне: 06/13/2015
повече

Устен изпит PET и ΚΕΤ към British Council

дата на добавяне: 06/12/2015
повече

Устен изпит FCE към British Council

дата на добавяне: 06/11/2015
повече

Тържество по случай закриване на учебната 2014/15 година - V, VI и VII клас

дата на добавяне: 06/15/2015
повече

Europatag

дата на добавяне: 05/09/2015
повече