info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com
назад

Георги Гешев

Аз се казвам Георги Гешев и съм възпитаник на ЧСОУ Евростар.

Постъпих първоначално в школата на Евростар в края на 6 клас 2007 година.

След цяло лято подготовка и неуморно учене, за моя радост, успях да отговоря на изискванията за прием в училището, след редица устни и писмени замервания.

След първото голямо сито през което минах ,стигнах до малките матури в 7 клас. След които се показа ясният резултат, а именно - че всички усилия от моя страна са пожънали успех.

В последствие взех сертификати по немски от Goethe Institut и англииски British Counscil за ниво C1 още в 10 клас. Явявах се на редици математически и химически турнири и олимпиади, на които засвидетелствах достойни позиции .

След 10-ти клас ни разделиха по специалности според това, кой в каква област ще продължи своето развитие след 12 клас, успоредно с усилената подготовка за матурите.

В момента, благодарение на строгата програма и целия хорариум от часове, които ми бяха предоставени както в учебно, така и в извън учебно време, аз успях да постигна мечтата си и в момента уча Право в Германия.

И до ден днешен съм благодарен на екипа на ЧСОУ „Евростар“, съставен от високо квалифицирани учители и на фамилия Иванови за това, че ми дадоха уникалния шанс да стана част от семейството на Евростар.