info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Постижения

назад

XXI МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "ИВАН САЛАБАШЕВ" 1 декември 2012 г.

01.12.20012г.

На проведения  -  „XXI   МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР "ИВАН САЛАБАШЕВ"   1 декември 2012 г., седмокласничките  Ива Нинова  и Десислава Велева  бяха наградени със златен медал .

Ръководството на ЧСОУ „Евростар” изказва похвала на следните ученици, които успешно участваха по свое желание в това външно замерване по математика :

5 клас: Християн Димитров Тончев, Мария Стоянова Мухарова, Добромир Николаев Пъндев

6 клас:  Йордан Димов Томов, Александър Методиев Бисов, Вяра Цветанова Алайкова, Мартин Семов, Лара Лъчезар Главинова, Иван Владимиров Тошков

7 клас:  Десислава Николаева Велева, Ива Станимирова Нинова, Георги Александров Василев, Силвия Вельова Гочева, Дона Димитър Крайчева