info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Постижения

назад

ЧЕТИРИНАДИСЕТИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР 17 НОЕМВРИ 2012 г.

8.12.2012 г.

На проведеното външно замерване на конкурсно ниво  - „ЧЕТИРИНАДИСЕТИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР  17 НОЕМВРИ 2012 г.” учениците от „Евростар”  отново показаха много добра математическа подготовка . Резултатите доказват, че ЧСОУ „Евростар”  е елитно  училище, което осигурява не само солидна езикова подготовка по английски и немски език, но подготвя своите възпитаници съразмерно с нивото на математическа гимназия.

3 клас
Поздравления за: Мартин Готев, Илия Паннайотов, Андриана Недялкова, Калоян Риладжиев, Златина Евтимова , които са сред десетях третокласници от София,  получили най-високи резултати.
5 клас
Поздравления за: Диана  Христова, Лина Добрева, Нона Богословова , които са сред десетях третокласници от София,  получили най-високи резултати.