info@evrostar-ivanovi.com
evrostar@msn.com

Частно средно училище EВРОСТАР

Частно средно училище "Евростар" е лицензирано със заповед № РД 14-150 от 29.10.2003 г. и РД 14-120 от 19.07.2005 г.

Училището е продължител на традициите и наследник на дългогодишния опит на "Школа ИВАНОВИ"

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 • Интензивно още от І клас се учат едновременно английски и немски език.
 • „Евростар” за сега е единственото училище където до 7 клас учениците получават такава подготовка по немски и английски, която биха получили след едногодишно обучение в подготвителен клас на английската и немската гимназия.
 • Всяка година обучението завършва с външно замерване, осъществено от комисии на Британски съвет и Гьоте институт с придобиване на съответните степени от Европейската езикова рамка.
 • На практика всички ученици, които са започнали обучението си в „Евростар”от 5 клас, до края на 7 клас успешно полагат изпит за ниво В1 съгласно официалната Европейската езикова рамка пред комисии на Британски съвет и Гьоте институт.
 • Учениците , които не успеят да се класират в ограничената бройка от 15 ученици в 8 клас на Евростар, се насочват към френската или испанската гимназия.
 • Интензивното едновременно изучаване на английски и немски език е не само изпреварващо интелектуално развитие за децата, но и сериозна икономия на средства. Ако трябва да получат тези сертификати с обучение в курсове или чрез частни уроци средствата са около четири пъти по-големи спрямо тези, които се влагат в „Евростар”.
 • В подготвителния 8 клас на „Евростар” продължава интензивната едновременна подготовка по английски и немски език подсилена с преподаване на „разказвателните” общообразователни предмети като история, география , химия едновременно на немски и английски език.
 • В 9 клас се включва и руски език.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Формиране на умение за създаване на интерпретативен текст . Равнище, осигуряващо успешно кандидатстване в средни и висши училища и успешно полагане на матура. Откриване и развиване на литературни таланти.

МАТЕМАТИКА

Подготовка, осигуряваща успешно кандидатстване в средни и висши училища и успешно полагане на матура.

Подготовка, осигуряваща успешно участие в математически състезания и олимпиади.

Специално внимание се отделя на интуитивната математика.

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Придобиване на базисни умения за за работа в различни операционни среди, текстови редактори, бази данни, електронни таблици, Интернет и т.н.

Провеждане на часове по общообразователните предмети и езиковата подготовка в среда на приложни програми, игрови стимулатори и решаване на казуси с помощта на компютър.

ДЕЙНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОТО УКРЕПВАНЕ И ЗАКАЛЯАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Ежедневни спортни занимания включващи лека атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, източни бойни изкуства

КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

Вокална група, приложни изкуства; театър; журналистика; дебати и др.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 • От 8 до 12 ученици, обучавани в една група.
 • Различен състав на групите по различните предмети, формирани според нивото на знания и умения учениците.
 • Изнесено обучение в чужбина.
 • Изнесено обучение в неучилищна обстановка в страната.
ГАРАНЦИИ ЗА УСПЕХА
 • Ентусиазиран екип, доказал своя професионализъм. Сьчетаване на опита на учителя с уменията на университетския преподавател.
 • Безкомпромисен контрол, на работата на преподавателите.
 • Всяка сутрин в началото на занятията учителите докладват пред ръководството и учениците какво точно ще преподават в час. Ясно формулират въпросите, по чиито отговори ще се прецени дали ученикът е усвоил преподаденото или не е.
 • В края на учебния ден започва персонално изпитване на всеки ученик пред всички други. Ако той е показал, че е усвоил материала, си тръгва. Този, който не се е справил, остава на принудително доучване, докато планираното за деня влезе в съзнанието му. Така се постига стопроцентовата гаранция на успеха.
 • Обучението по чужд език (немски, английски, руски) се осъществява и от учители чужденци.
 • Повечето от общообразователните предмети се преподават на чужд език.
 • Използват се най-съвременните аудио-визуални, мултимедийни системи за обучение, което рязко увеличава ефективността на обучението.
 • Прилагане на проверена в практиката на Школа Иванови методика за изграждане на умения и навици за самостоятелна работа.
 • Прилагане на системи, формиращи научно мислене и научни подходи.
 • Създаване и поддържане на мотивацията за учебен труд. Провокиране на творческите индивидуални способности на всеки ученик.
 • Индивидуален подход към всеки ученик основан на уважение към личността на ученика и преподавателя.